Στις Παιχνιδοιστορίες ακολουθούμε πιστά τις διαδρομές της Τέχνης, της Ποιότητας, της Δημιουργικής Έκφρασης, του Βιωματικού Παιχνιδιού σε έναν  χώρο δομημένο για τους πρωταγωνιστές μας τα παιδία .

Οι Παιχνιδιστορίες αποκτούν ξεχωριστή έννοια και αγκαλιάζουν όλα τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο χώρο μας από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, έμπειρους εμψυχωτές και επιστήμονες σε πλήρη συνεργασία με την υπεύθυνη του Εργαστηρίου Δημιουργικής  Βιωματικής Έκφρασης  ΓΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.

Κορυφή...