Οι Παιχνιδοιστορίες είναι ένα πρωτοποριακό δημιουργικό βιωματικό εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Τα προγράμματα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα απ΄το παιχνίδι να αποδεσμεύουν δημιουργικά τις εκφραστικές τους ικανότητες και ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Μαθαίνουν μέσα απ΄το παιχνίδι.

  • ΧΑΡΑ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  • ΦΑΝΤΑΣΙΑ
  • ΓΕΛΙΟ

Οι Παιχνιδοιστορίες είναι ένας τόπος συνάντησης και επικοινωνίας και για ενήλικες που αναζητούν εναλλακτικούς και δημιουργικούς δρόμους στην προσωπική τους ανάπτυξη και στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

Κορυφή...